JS新型号触摸IC
 • IC Part No.
 • Operating Voltage(V)
 • Working Curreng(uA)
 • Frequency(MHz)
 • Package
 • JS001
 • 2.4~5.5V
 • 400uA
 • -
 • DIP8/SOP8
 • JS0810
 • 2.4~5.5V
 • 3uA
 • 8MHz
 • TSSOP24
 • JS1209
 • 2.4~5.5V
 • 3uA
 • 20MHz
 • TSSOP28
 • JS16020
 • 2.4~5.5V
 • 3uA
 • 20MHz
 • LQFP48
 • JS1213
 • 2.4~5.5V
 • 3uA
 • 20MHz
 • QFN32
 • JS010
 • 2.4~5.5V
 • 700uA
 • -
 • DIP8/SOP8
 • JS011W
 • 2.4~5.5V
 • 400uA
 • -
 • DIP8/SOP8
 • JS012W
 • 2.4~5.5V
 • 700uA
 • -
 • DIP8/SOP8
 • JS013
 • 2.4~5.5V
 • 700uA
 • -
 • DIO8/SOP8
 • JS011S
 • 2.4~5.5V
 • 60uA
 • -
 • DIP8/SOP8
 • JS0505
 • 2.4~5.5V
 • 3uA
 • 8MHz
 • SOP16
 • JS065
 • -
 • -
 • -
 • -
 • JS8022W
 • 2.4~5.5V
 • 400uA
 • -
 • DIP8/SOP8
 •  

  Copyright 2003-2014 深圳市 晶之上电子科技有限公司 All Rights Reserved

   
  友情链接:    幸运彩票   诚信彩彩票正规那   诚信彩彩票是真的吗   真龙彩票   博九彩票